LAC - Lloyd Andersen Consult - Det umulige ordnes enkelt - miraklene tar litt tid
 
Updatet: 11.08.2012
 
Datamaskin Service -Når du trenger det!
Om din laptop/PC nettopp har krasjet, eller du trenger å sette opp et mindre nettverk, kan
LAC - Lloyd Andersen Consult hjelpe deg.
Jeg kan stå til tjeneste nesten umiddelbart. Ta med deg utstyret til meg, eller jeg kan komme hjem til deg.
 
Jeg har erfaring innen:
 • Reperasjoner
 • Oppgraderinger
 • Nettverk
 • Akutte tilfeller
 • System Set-Up
 • Virus påvisning og system-gjenoppretting
 • Sikkerhet og ytelse
 • Anbefalinger av løsninger ved valg av utstyr
 
NY TJENESTE:
Jeg kan nå tilby fjernhjelp via Internett. "Akutt" problemer kan vi løse i felleskap - eneste forutsetning er at man har tilgang til WEBen.
 
Med  en teknologi som stadig blir mer og mer avansert, trenger du en pålitelig dataservicepartner du kan stole på.
LAC - Lloyd Andersen Consult vil svært gjerne være din teknologi-partner.
 
Ring meg i dag for et tilbud!
Spør om en GRATIS ytelsesanalyse av ditt system.
Computer Service -Wherever You Need It!
Whether your laptop/PC just crashed or you need to configure a small business network, LAC - Lloyd Andersen Consult can help.  I can be at your service almost immediately. Bring your system to my place or I'll come to you!
 
 
I am experienced in: 
 • Repairs
 • Upgrades
 • Networking
 • Emergencies
 • System Set-Up
 • Virus Detection and System Recovery
 • Security and Performance
 • Recommendations ofsolutions by choice of equipment
 
NEW SERVICE:
I can now offer remote help over internet. "Acute" situations can be solved together - the only conditon is acsess to the WEB.
 
With technology getting more and more advanced, you need a reliable computer service partner you can trust.
LAC - Lloyd Andersen Consult would be pleased to be your technology partner.
 
Please call me for an offer!
Ask for a FREE Performance Analysis.
Website Builder provided by Vistaprint